Disclaimer

Disclaimer: Pandangan dan pendapat yang dinyatakan di blog ini adalah semata-mata dari pengarang asal dan penyumbang lain. Pandangan dan pendapat ini tidak semestinya mewakili pandangan Tinsyaz Dot Com atau kakitangannya. Maklumat dan kandungan di blog ini bertujuan untuk tujuan maklumat am sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat profesional atau khusus. Sebarang pergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri. 

Pihak Tinsyaz Dot Com berhak untuk mengubah sebarang artikel atau sebarang posting tanpa merujuk terlebih dahulu kepada pihak ketiga. Sebarang artikel berbayar yang diterbitkan haruslah berada di website Tinsyaz Dot Com sekurang-kurangnya selama sebulan sebelum diturunkan atau diubahsuai.

Tinsyaz Dot Com tidak membuat sebarang representasi tentang ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat di blog ini atau ditemui dengan mengikuti mana-mana pautan di tapak ini. 

Tinsyaz Dot Com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat ini mahupun untuk ketersediaan maklumat ini. 

Tinsyaz Dot Com tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan , kecederaan atau kerosakan daripada paparan atau penggunaan maklumat ini.


Post a Comment

0 Comments